EBP

EBP Bouw

EBP Bouw

Uw offerten, facturen en werfopvolging in alle eenvoud

 Aankopen

Verkopen

Voorraad

Betalingen

30 dagen bijstand geboden

399 € ex. BTW

U wilt zich, als zelfstandige of vakman, toeleggen op uw beroep? Met EBP Bouw, vereenvoudigt u het beheer van uw activiteit doordat u gemakkelijk offerten en facturen kan opstellen en de bouwwerven kan volgen. De toepassing zal u tijdwinst opleveren opdat ze aangepast is aan alle beroepen.

Stel eenvoudig professionele offerten en facturen op en hou rekening met de bouwspecificaties: schijven, verschillende BTW-percentages, materialen en plaatsing ervan, invoegen beelden, onbeperkte tekst om prestaties te beschrijven.

Win tijd bij het opstellen van uw offerten door de bibliotheken in de toepassing te integreren. U beschikt zo over vele referenties die direct bruikbaar zijn voor uw berekeningen.

Factureer uw cliënten snel en zonder heringave: via een eenvoudige muisklik zet u een offerte om in een factuur of een voorschotfactuur. U neemt alle gegevens over en u verstuurt de documenten per mail.

Analyseer snel de rentabiliteit van uw werven door een eenvoudige opvolging. U geeft de uitgaven aan materialen en gereedschap in alsook de werkuren van uw werknemers. Zo krijgt u automatisch een vergelijking tussen het voorziene en het gerealiseerde met de verschillen.

U genereert boekingen en draagt die, zonder heringave, over naar de boekhouding. U kan ze ook per mail versturen naar uw accountant in het formaat van zijn toepassing.

Algemene kenmerken
Onbeperkt aantal dossiers
Beheeroverzicht
Help online
Spellingchecker voor werken, materialen, manuren en verkoop- en voorraaddocumenten
Rekenmachine
Ingave van 4 BTW percentages
Look Microsoft Office 2003 en aanpassing aan Windows XP thema's

Klanten
Gedetailleerde klanten- en prospectenfiches: gegevens, facturatie adres, werfadres, contactlijst, mail, BTW nr.
Historiek documenten over de laatste 12 maanden, lopende maand, vorige maand, per documenttype...
Krediet, limiet en detail verstreken en niet verstreken vervaldagen
Afdruk van herinneringsbrieven (3 niveau's)

Bibliotheken

Aanmaak bibliotheken werken
Onderscheid tussen elke bibliotheek en de interne bibliotheek
Aanmaak elementen type materialen, manuren, gereedschap, werken, diversen en tekst
Integratie materialen met plaatsingstijd

Formules

Wizard formules met functies zoals oppervlakte, volume, omtrek...
Type formules met variabelen, onbeperkt aantal berekeningslijnen en commentaar

Offerte - Facturering
Aanmaak van offerten per schijf of subschijf
Aanmaak van alle commerciële documenten (offerten, bestellingen, facturen, leveringsbonnen, retourbonnen, voorschotfacturen, creditnota's)
Mogelijkheid om Word of Excel document (brief, bestelling...),
een foto of plan (.jpeg,.bmp, .tiff) te linken aan een offerte, factuur
of klantenfiche
Bijwerken van offerten
Toevoegen varianten of opties in de offerte
Ingave beschrijvingen in kleur en keuze lettertype
Geldigheidsdatum en afdruk te hernemen offerten
Integratie werken van geïmporteerde bibliotheken of aanmaak nieuwe werken in offerte
Ingave in uren of dagen van gereedschap en manuren
Berekenen inhouding waarborg
Weergave in het rood van elementen met een negatieve marge
Overzicht per BTW percentage
Afdrukmodellen (beeld, logo, brief hoofding of voet,...)
Eenvoudige omzetting van een offerte in een factuur of direct een factuur aanmaken
Ingave voorschotfacturen
Opvolging van de vordering kwalitatief of kwantitatief
Afdruk definitieve afrekening

Voorraadbeheer
Berekening van GGEK
Ingave inkomende en uitgaande bonnen

Werfopvolging
Gedetailleerde of vereenvoudigde werfopvolging
Ingave tijd werknemers
Analyse rentabiliteit van elke werf: verschil tussen voorzien en gerealiseerd, per schijf en per elementtype...
Ingave referentie leverancier en leverancier in de vereenvoudigde opvolging

Betalingen

Registratie betalingen cliënten (cash, overschrijving, bankkaart...)

Afdruk afgifteborderel bank

Import - Export

Instelbare import/export van bestanden klanten, prospecten, leveranciers, artikels... in formaat ASCII
Genereren en automatische overdracht van boekingen in formaat : EBP, BOB, POPSY, WINBOOKS, SOLID DATA
Backup en restore procedure
Archivering dossier


Processor: Intel Pentium III of gelijkwaardig
Geheugen: 256 Kb RAM
Scherm: minimum resolutie 1024x768 (24 bits)

Windows XP
Windows Vista
Windows 7 of 8 of 10

Windows XPWindows Vista , Windows 7 of 8 of 8  
en zijn toepassingen van Microsoft op voorhand aangekocht en geïnstalleerd.


Heeft u al gedacht aan :

EBP Boekhouding


EBP Boekhouding
239,00 € BTW excl.
Meer infoEen vraag ?